ТОП тест за НБУ

НБУ ТОП тест
Решаване на ТОП тест за НБУ

Тест по общообразователна подготовка или накратко ТОП тест е формата, която Нов Български Университет използва в кандидатстудентската си кампания.

ТОП тестът се състои от 100 въпроса, разпределени в десет раздела :

Български език;

Литература;

История;

География;

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

Разсъждения;

Семантика;

Времето за решаване е 100 минути.

Всеки кандидат-студент може да се яви на ТОП тест неограничен брой пъти, като в класирането се участва с най-високия резултат. Резултатите от ТОП тест са валидни две години, по този начин на ТОП тест могат да се явят и ученици в единадесети клас .

ТОП тест се решава онлайн в посочените от НБУ дати и часове.

Актуален график на настоящата кампания, може да намерите тук !

Съвети и още информация, за решаване на ТОП тест за НБУ, може да намерите тук.