ТЕСТОВЕ

Решаване на тестове, решаване на изпити , изпит , тест
Решаване на тестове

Използването на тестове за изпит е един от най-новите и подходящи методи за проверка и оценка. Решаване на тестове от студентите, осигурява по-широк обхват и по-висока обективност, позволяват да се открият типичните грешки и затруднения на студентите, предоставят възможност за самообучение и самооценка. Тестовете позволяват да се усъвършенстват студентските програми и методи на преподаване . От друга страна, тестовият метод има недостатъци – тестовете показват крайния отговор, пропускайки мисловния процес на студентите, довел до това решение, освен това личните способности и нагласи на всеки студент не могат да станат очевидни само от теста, тъй като тестът набляга само на определени характеристики. От краткия преглед на предимствата и недостатъците на популярния през последните години тестов метод можем да заключим, че този процес е подходящ за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите на всяко ниво на компетентност само ако се комбинира с други методи за оценка.

Съвети за решаване на тестове / изпит :

  • Явете се на дадения изпит с увереност. С други думи, уверете се, че сте учили достатъчно, за да се чувствате уверени, че знаете материала.
  • Спете достатъчно нощта преди теста. Припомнянето на паметта ви ще бъде много по-добро, ако сте спали достатъчно.
  • Оставете всичките си учебни материали преди изпита. Много студенти все още трескаво ще преглеждат материала 10 минути преди тестът да бъде раздаден, но това няма да ви помогне да се справите по-добре. За вас е по-важно да изчистите ума си и да се отпуснете през това време. Така ще спестите умствената си енергия за действителния тест.
  • Слушайте внимателно всички инструкции. Докато преподавателя раздава теста, уверете се, че знаете какво се очаква от вас.

За повече информация, използвайте формата ни за контакти или се свържете с нас по Viber или WhatsApp / +359876389071 /