ПЕДАГОГИКА

Курсови работи по ПЕДАГОГИКА

Курсови работи по педагогика

Екипът на kursoviraboti.eu, разработва курсови работи по ПЕДАГОГИКА, реферати, доклади, разработки за придобиване на педагогическа правоспособност и придобиване на професионална квалификационна степен – ПКС от пета до първа степен  !

Работим, в следните области  :

  • Предучилищна и начална педагогика
  • Социална педагогика</li&amp;gt;
  • Други

Заявете Вашата професионална разработка !


ПЕДАГОГИКА – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА

Педагогиката е наука, която се занимава с теорията и практиката на преподаването.  Тази наука формира, стратегиите за преподаване, преценките, решенията и действията на учителите, като взема предвид теориите за учене, разбиранията на учениците и техните нужди, както и интересите на отделните ученици. Педагогиката изучава как учителят взаимодейства със студентите в социалната и интелектуална среда, която учителят се стреми да установи.  Обхващайки широка гама от практики, нейните цели варират от насърчаване на либералното образование (общото развитие на човешкия потенциал) до по-тесните специфики на професионалното образование (придаване и придобиване на специфични умения).

Какво е да си педагог в Дания ?

В Дания  термините ” педагогика ” и “педагог ” се използва главно за  предучилищното образование (като детски градини ) и училищното образование в Скандинавия. Но един студент завършил специалност ” Педагогика ” може да заема различни видове длъжности, например  в домове за пенсиониране, затвори, домове за сираци и други. Те често се признават за социални педагози, които изпълняват задачи името на обществото.

Работата на педагога обикновено се отличава от преподавателя, като се съсредоточава основно върху преподаването на знания за подготовка на деца като социални умения и културни норми. Също така има много голям акцент върху грижата и благополучието на детето. Много педагогически институции също практикуват социалното включване. Работата на педагога се състои и в подпомагане на детето в умственото и социално развитие.

В Дания всички от специалност ” Педагогика ” се обучават в серия от национални институти за социални преподаватели, разположени във всички големи градове. Образованието е 3.5-годишен академичен курс, който дава на студента титлата бакалавър по социално образование (датски: Professionsbachelor som pædagog).