Как се решава ТОП тест за НБУ ?

Кога трябва да се явя на ТОП тест ?

В случай, че сте кандидат-студент и желаете да продължите своето обучение в Нов Български Университет трябва да се явите на ТОП тест. ТОП е съкращение за Тест по общообразователна подготовка. С този тест може да кандидатствате за всички специалности във всички форми на обучение в НБУ.

ТОП тест се състои от сто въпроса, разделени в десет раздела.

Разделите на ТОП теста са :

Български език;

Литература;

История;

География;

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

Разсъждения;

Семантика;

Времето за решаване на ТОП тест е сто минути.

Въпросите, включени в ТОП теста са от учебната програма, преподавана в гимназиален етап.

За да се реши теста с добър резултат е необходима солидна подготовка, знания и умения придобити, при обучението на кандидат-студента в гимназията.

помощ за решаване на ТОП тест за Нов Български Университет - НБУ

Как да се подготвите за явяване на ТОП тест за кандидатстване в НБУ ?

Стъпка 1. Разберете какво вече знаете
Първата стъпка към подготовката за ТОП тест е да определите какво знаете и какво не знаете. Съберете вашите материали за теста (учебни програми, материали, бележки и т.н.) и определете какво вече сте научили, за да не губите времето си в изучаване на това, което вече знаете. Ако направите това, преди да се потопите в ученето, ще можете да съсредоточите времето и енергията си върху най-важните области.

Направете списък с ключови понятия и дефинирайте колкото можете по памет.
Отговорете на практически задачи в учебниците, с които разполагате.
Докато учите, запитайте се колко добре можете да обобщите основните идеи, да решавате примерни задачи, да си припомняте факти от паметта и да прилагате концепции по нов начин.

Стъпка 2. Направете учебен план
Направете си учебен план, който обединява основните идеи от записките Ви. Задавайте и отговаряйте на въпроси. Генерирайте въпроси за да се тествате. Създаването на въпроси може да ви помогне да разберете идеите и след това да се упражнявате и да ги прилагате.

Стъпка 3. Планирайте обучението си

Отчитайте времето си за учене.
След като видите върху кои понятия трябва да се съсредоточите повече от самопроверката и организирането на вашите материали, преценете колко време ще ви трябва за изучаване на всеки раздел. Например, ако имате петнадесет дни за подготовка, запитайте се колко теми трябва да покриете на ден. Отделете време за темите, които познавате най-малко. Важно е да направите план за обучение, който ще ви даде достатъчно време за изучаване на материала и за преглед преди изпита.

Актуална информация относно ТОП тест, включително и дати за явяване, може да намерите тук.

Имате въпрос или нужда от помощ относно явяване на ТОП тест за НБУ ?

Използвайте формата ни за контакти или се свържете с нас по Viber или WhatsApp / +359876389071 /