Дипломна работа – предизвикателство или възможност?

Как се пише дипломна работа ?
Професионална помощ при писане на дипломна работа

В края на своето обучение, всеки студент се изправя пред предизвикателство да се дипломира успешно по избраната от него специалност. Вариантите са два –  да се яви на защита на дипломна работа или да положи държавен изпит. Практиката сочи, че масово студентите, предпочитат първият вариант, което е обяснимо, предвид факта, че при явяване на държавен изпит, трябва да си припомнят наученото по изучаваните дисциплини през годините, а защитата на дипломна работа им дава възможност да пишат по избрана от тях тема. Това обаче, не трябва да ви заблуждава, че писането на дипломна работа е лесно и бързо начинание.

Избор на тема на дипломна работа

На първо място е важно да изберете актуална и интересна тема, която да разкрие знанията ви по определен проблем. Често, студентите в желанието си да изпъкнат, пред научния си ръководител, избират теми, които не представляват интерес за тях, а ги считат за „лесни за защита“. Това е първата грешка, която може да направите.  Нашият съвет към Вас е да изберете тема, която ви вълнува и по която искате да работите. Не „залитайте“ по прекалено модерни теми, за които не знаете дали ще може да намерите достатъчно информация.

След като сте формулирали темата е изключително важно да си направите план – структура на разработката, това са точките, към които ще се придържате и ще ви помогнат да напишете „стегнат“ и подреден текст.

Избор на източници

Важно е да подберете актуални и изчерпателни източници, това  може да бъдат както учебници, по които сте учили, но също и различни научни изследвания, публикации или анализи, в зависимост от избраната тема. В най – общи линии, една дипломна работа се състои от две основни части – теоретична и емпирична, наричана още практическа. Както се подразбира в първата част се прави обзор на различни гледни точки, нормативни актове, научни изследвания и други, в зависимост от темата на дипломната работа. Във втората част, следва да проучите,  как конкретния обект на анализ, прилага теорията в практиката си.

От изключително важно значение е да отделите достатъчно време за писане. Направете си план и се стремете да не се отклонявате от него. Разбира се, писането на отделните части изисква и различно време, не може да очаквате, че ако днес се успели да напишете три страници и утре ще успеете да напишете толкова. След като сте готови в писането, отделете време за проверка и препрочитане на текста, няколко пъти, за да се убедите, че написания текст е на добро ниво.

Последната стъпка, която ви дели от успешното дипломиране е защитата на дипломната работа. Важно е да бъдете убедителни  пред аудиторията на защитата. Добре е да подготвите презентация,  за да може да представите най-силните страни на разработката си. Запазете спокойствие, често студентите са прекалено напрегнати и притеснени и не могат да покажат достойнствата на дипломната си работа.

Полезни съвети

Препоръчваме ви, да прочете книгата на Умберто Еко – „Как се пише дипломна работа“, която може да намерите в повечето книжарници. Книгата може да даде отговор на голяма част от въпросите, които си задават студентите, преди да започнат да пишат.

Не забравяйте, че писането на дипломна работа, независимо дали за бакалавърска или магистърска степен, не е лесна задача, затова трябва да сте максимално подготвени за това предизвикателство !

Подходете отговорно, за да сте сигурни в успеха си !

Екипът на kursoviraboti.eu може да бъде полезен с писане на дипломни работи, както в бакалавърска, така и в магистърска степен в следните области:

Икономика:

 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • МАРКЕТИНГ
 • ИКОНОМИКС
 • БАНКОВО ДЕЛО
 • ЗАСТРАХОВАНЕ
 • ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 • БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
 • ТЪРГОВИЯ
 • ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
 • ТЪРГОВИЯ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • МЕНИДЖМЪНТ
 • и други

Педагогика – дипломни работи, магистърски тези и трудове за Професионална квалификационна степен /ПКС/

Социални дейности

и други

Заявете Вашата професионална разработка !

Информация може да намерите и в секция Често Задавани Въпроси .