ИНФОРМАТИКА

Курсови работи по ИНФОРМАТИКА

Курсови работи по информатика

Нашият екип, предлага изготвяне на курсови работи по информатика, решаване на задачи, изработване на проекти, решаване на тестове и изработка на дипломни работи.

Предлагаме :

  • Форматиране на текст с WORD
  • Извършване на изчисление и изработка  на таблици с EXCEL
  • Изработка на бази от данни с ACCESS
  • Изработка на презентации с POWER POINT

Както и изработка на всякакви курсови работи по информатика !

Нашият екип разработва и УЕБ – САЙТОВЕ и БЛОГОВЕ !

Доверете ни се за Вашия проект !

Повече информация за нашата дейност, може да намерите в секция “Често Задавани Въпроси”

ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ СА  НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

Информатика /Компютърни науки/ или изучаване на компютри, включително тяхното проектиране (архитектура) и тяхното използване за изчисления, обработка на данни и контрол на системите. Компютърът включва инженерни дейности като проектиране на хардуер и софтуер, които съставляват компютърни системи. Той обхваща и теоретични математически дейности.  Например, проектирането и анализа на алгоритми, изследванията на ефективността на системите и техните компоненти посредством техники като теорията за чакане и оценката на надеждността и наличността на системите чрез вероятностни техники. Тъй като компютърните системи често са твърде големи и сложни, за да позволят на дизайнера да предскаже провал или успех без тестване, експериментирането е включено в цикъла на разработка. Компютърната наука обикновено се счита за дисциплина, отделена от компютърното инженерство, въпреки че двете дисциплини се припокриват основно в областта на компютърната архитектура. Последната е свързана с проектирането и изучаването на компютърни системи.

Основните под дисциплини на науката ” Информатика ” традиционно са: (1) Архитектурата (включително всички нива на хардуерния дизайн. Както и интегрирането на хардуерни и софтуерни компоненти за формиране на компютърни системи). (2) Софтуер (програмите или комплектите инструкции, които задават на компютъра как да изпълни задачи). Подразделение на софтуерно инженерство, езици за програмиране. операционни системи, информационни системи и бази данни, изкуствен интелект и компютърна графика. (3) Теория, която включва изчислителни методи и числен анализ от една страна и структури от данни и алгоритми от друга.