ИКОНОМИКА

Курсови работи по ИКОНОМИКА

Курсови работи по ИКОНОМИКА

Разработваме  курсови работи по икономика, реферати, задачи, казуси, дипломни работи, спец-семинари и други разработки по ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ :

 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • МАРКЕТИНГ
 • МИКРОИКОНОМИКА
 • МАКРОИКОНОМИКА
 • БАНКОВО ДЕЛО
 • ЗАСТРАХОВАНЕ
 • ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 • БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
 • ТЪРГОВИЯ
 • БИЗНЕС СТАТИСТИКА
 • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
 • ТЪРГОВИЯ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • МЕНИДЖМЪНТ

Както и по всички останали икономически дисциплини.

Освен курсови работи по икономика, реферати и дипломни работи, решаваме тестове, разработваме казуси, решаваме задачи и съставяме бизнес планове !

Осигуряваме пълно съдействие на студенти от направление ” Икономика “, включително и на студенти в дистанционна форма на обучение.

Заявете Вашата професионална разработка !


Икономиката, като научна дисциплина

Икономиката е социална наука, която изследва цял набор от въпроси, които влияят върху финансовите решения. Науката Икономика разглежда начина, по който хората и организациите използват, произвеждат, консумират и разпространяват стоките и услугите по света. Управлението на   паричните пороци не е достатъчно: също трябва да бъдат разгледани области като социология, право, психология, политика, география и история. Всяко познание в тези експанзивни полета допълнително ще увеличи  ползите от изучаването на икономиката, тъй като тези теми са интердисциплинарни и разбирането на една тема потенциално ще задълбочи разбирането в друго.

Микроикономиката и макроикономиката са двата основни дяла на икономиката. Както посочват имената им, микроикономиката се фокусира върху икономическото поведение на индивидите (например, семейства и потребители), докато макроикономиката разглежда икономиката в световен или национален мащаб, като се фокусира върху такива въпроси като инфлацията, безработицата и фискалната политика. И двата типа икономически дисциплини имат широко обхватни приложения в реалния свят, като по този начин допълнително разширяват възможностите за кариера за завършилите икономисти.

Всъщност уменията, придобити от студентите по специалност ” Икономика “, се простират далеч отвъд придобитите знания; студентите развиват и умения за за аналитично мислене и решаване на казуси, както и способност за обмен на количествени данни, както и на качествени резултати от научни изследвания. Предимствата на изучаването на икономика се различават от предимствата на изучаването на други хуманитарни дисциплини, тъй като икономиката позволява на студентите да се научат да анализират много специфични данни, които им позволяват да предсказват бъдещи икономически събития. Това може да превърне студентите от специалност  ” Икономика ” в ценен актив, който да ги отличава от другите завършили.

Може да ни се доверите за курсови работи по икономика, както и за тестове, казуси, реферати, дипломни работи и магистърски тези !