Дистанционно обучение

Пълно съдействие в процеса на дистанционно обучение за бакалавър и магистър

Все повече се говори за възможностите на дистанционното обучение. Но какво представлява електронното обучение и дали е подходящо за всеки? В този текст ще се опитаме да дадем отговори на тези въпроси.

Дистанционното обучение често е наречено бъдещето на образованието, предлагайки на учащите безпроблемна алтернатива на традиционните лекции. Този вид обучение, със своите предимства, създава нови и удобни възможности за учене за все по-голям брой хора.

Онлайн обучението представлява метод за дистанционно обучение, използващ интернет технологии и компютъри. Много образователни институции по света вече въвеждат електронни средства за обучение.

Нека разясним какво представлява системата на дистанционното обучение.

КАКВО Е ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ?

Дистанционното обучение е процес на взаимодействие между студент и преподавател от разстояние, като се запазват всички компоненти на обучението (цели, съдържание, методи, организационни форми, учебни помагала) и се използват технически средства (Интернет технологии или други интерактивни среди).

Дистанционното обучение е независима форма на обучение, използваща информационните технологии като основно средство за обучение.

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. По-ниски разходи за обучение: Курсистите нямат разходи за пътуване, наем на жилище и др.
 2. Намалено време за обучение: Има икономия на време за пътуване или прекъсвания в графика на учене.
 3. Гъвкавост в графика: Курсистите самостоятелно планират учебния процес.
 4. Местонахождение: Обучението може да се провежда от всяко място с връзка към интернет.
 5. Подходящо за индивидуално обучение: Позволява ученето в удобна среда за всеки.
 6. Комбиниране с основната дейност: Възможност за едновременно учене и работа.
 7. Високи резултати: Дистанционното обучение показва успехи, превъзхождащи традиционните методи.
 8. Разнообразни средства за комуникация: Онлайн и офлайн комуникация с преподавателите.
 9. Достъп до материали: Студентите имат постоянен достъп до обширни онлайн ресурси.
 10. Спокойна атмосфера: По-малко стрес при изпитвания и оценяване.

Индивидуален подход: Възможност за индивидуално взаимодействие с преподавателите чрез съвременни системи за дистанционно обучение.

Нашият екип предлага разнообразна помощ за студенти в дистанционна форма на обучение.

За повече информация, използвайте формата ни за контакти или се свържете с нас по Viber или WhatsApp / +359876389071 /