БИЗНЕС ПЛАН

бизнес план

  • Изготвяме бизнес планове за стартиращ бизнес !
  • Съставяне на бизнес планове по зададено предприятие или акционерно дружество !

 

Бизнес плановете, които съставяме са предназначени САМО за учебни цели !