ТЕСТОВЕ

Решаване на тестове

Тестовете са едни от най-новите и подходящи методи за проверка и оценка – осигуряват по-широк обхват и по-висока обективност, позволяват да се открият типичните грешки и затруднения на студентите, предоставят възможност за самообучение и самооценка. Тестовете позволяват да се усъвършенстват студентските програми и методи на преподаване . От друга страна, тестовият метод има недостатъци – тестовете показват крайния отговор, пропускайки мисловния процес на студентите, довел до това решение, освен това личните способности и нагласи на всеки студент не могат да станат очевидни само от теста, тъй като тестът набляга само на определени характеристики. От краткия преглед на предимствата и недостатъците на популярния през последните години тестов метод можем да заключим, че този процес е подходящ за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите на всяко ниво на компетентност само ако се комбинира с други методи за оценка.