ПРАВО

Курсови работи по ПРАВО

Курсови работи по право

Предлагаме професионални разработки – курсови работи по право, реферати, доклади и дипломни работи.

Работим в следните сфери :

  • Гражданско право
  • Наказателно право
  • Семейно и наследствено право
  • Облигационно право
  • Финансово право
  • Вещно право
  • Конституционно право
  • Търговско право
  • Криминалистика
  • Политология

 

Повече информация за нашата дейност, може да намерите в секция „Често Задавани Въпроси“

Правото като наука

Правото или правните науки влизат в контакт с почти всяка област от човешкия живот, засягайки въпроси, свързани с бизнеса, икономиката, политиката, околната среда, правата на човека, международните отношения и търговията. Знае се, че първите развити академични степени са свързани със закона. Като студент по право можете да очаквате да се научите как да се справите с някои от най-проблематичните, всъщност често на пръв поглед неразрешими – конфликти и проблеми в съвременното общество и морал. В предоставянето на рамка, чрез която да се изследват и разбират различните общества и култури, степените на правото са полезен начин за подготовка не само за конкретни правни кариери, но и за широк спектър от професионални роли – и всъщност за живота като цяло.

Адвокатът предоставя правни съвети по широк кръг въпроси (лични и бизнес въпроси) и често има за задача да обяснява закона на клиенти, които могат да включват лица, групи, организации от публичния сектор и частни компании. Можете да действате от името на клиента си в съда, по време на всички правни преговори, по въпроси като сделки с имоти, завещания, развод, искове за обезщетения и бизнес договори. Ще трябва да подготвите и проучите документи, писма и други , за да представите клиента си по най-добрия възможен начин. Може да работите за частна адвокатска кантора или да работите в централни или местни правителствени агенции, банки или други търговски организации.

 Изучаването на специалност „Право“ не ви ограничава до конкретни роли в тази област. Подобно на други социални науки, академичните предизвикателства, осигурени от степените по право, могат да бъдат добра подготовка за широк кръг от различни кариерни пътеки. Други сектори, които бихте могли да считате за професионална реализация на завършили право, включват: счетоводство, банкиране, бизнес и мениджмънт, търговия, финанси, правителство, HR и набиране на персонал, журналистика, маркетинг и връзки с обществеността, медии, политика, издателство, преподаване или или в държавния сектор.