ПЕДАГОГИКА

Курсови работи по ПЕДАГОГИКА

Курсови работи по педагогика

Екипът на kursoviraboti.eu, разработва курсови работи по педагогика, реферати, доклади, разработки за придобиване на педагогическа правоспособност и придобиване на професионална квалификационна степен – ПКС от пета до първа степен  !

Работим, в следните области на педагогиката :

  • Предучилищна педагогика
  • Начална педагогика
  • Социална педагогика
  • Други

Заявете Вашата професионална разработка !


ПЕДАГОГИКА – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА

Педагогиката е дисциплина, която се занимава с теорията и практиката на преподаването.  Педагогиката формира, стратегиите за преподаване, преценките, решенията и действията на учителите, като взема предвид теориите за учене, разбиранията на учениците и техните нужди, както и интересите на отделните ученици. Педагогиката изучава как учителят взаимодейства със студентите в социалната и интелектуална среда, която учителят се стреми да установи.  Обхващайки широка гама от практики, нейните цели варират от насърчаване на либералното образование (общото развитие на човешкия потенциал) до по-тесните специфики на професионалното образование (придаване и придобиване на специфични умения).

Инструктивните стратегии се ръководят от познанията и опита на ученика, ситуацията и околната среда, както и учебните цели, зададени от ученика и учителя. Пример за това са някои мисловни школи.
Образователната философия и педагогика на Йохан Фридрих Хербарт (4 май 1776 – 14 август 1841 г.) подчертава връзката между личното развитие и произтичащите от него ползи за обществото. С други думи, Хербарт предлага хората да се учат, след като се утвърдят като продуктивни граждани. Хербарцианизмът се отнася до движението, подкрепено от теоретичните перспективи на Хербарт . Позовавайки се на учебния процес, Хербарт предлага 5 стъпки като ключови компоненти. По-конкретно, тези 5 стъпки включват: подготовка, представяне, асоцииране, генерализиране и прилагане.

Какво е да си педагог в Дания ?

В Дания  термина  „педагог “ се използва главно за лица, заемащи работни места в предучилищното образование (като детски градини ) в Скандинавия. Но един педагог може да заема различни видове длъжности, например  в домове за пенсиониране, затвори, домове за сираци и други. Те често се признават за социални педагози, които изпълняват задачи името на обществото.

Работата на педагога обикновено се отличава от преподавателя, като се съсредоточава основно върху преподаването на знания за подготовка на деца като социални умения и културни норми. Също така има много голям акцент върху грижата и благополучието на детето. Много педагогически институции също практикуват социалното включване. Работата на педагога се състои и в подпомагане на детето в умственото и социално развитие.

В Дания всички педагози се обучават в серия от национални институти за социални преподаватели, разположени във всички големи градове. Образованието е 3.5-годишен академичен курс, който дава на студента титлата бакалавър по социално образование (датски: Professionsbachelor som pædagog).