ДРУГИ

ДРУГИ УСЛУГИ

казуси НБУ , МВБУ

ТЕСТОВЕ

ТОП тест за НБУ

Разработване на казуси за НБУ, МВБУ и други университети

Решаване на задачи по различни дициплини

Изработка на презентации

Изготвяне на курсови работи и проекти по Бизнес статистика и Статистически изследвания

Съставяне на бизнес планове

Изработка на уеб-сайт